/ / Sen ägglossning: Kvinnokroppens egenskaper

Ägglossningen är sen: kvinnokroppens egenskaper

Ägglossning är en av huvudstadiernamenstruationscykel hos varje kvinna. I detta skede finns det en lucka i follikeln väggen, varvid ägget, som är i lagrad tillstånd, sträcker sig utåt och redo för befruktning processen. Händer också och sen ägglossning. Detta beror på det faktum att processen med regleringen av könskörtlar hos kvinnor är ganska tunn, och någon inverkan av yttre och inre faktorer kan leda till fel. Förekomsten av detta fenomen innefattar förekomsten av infektion eller stress. Det finns också möjlighet till förändringar på grund av skarpa klimatförändringar och en förändring i bostadsområdet. Sen ägglossning orsaker som är ganska varierande, utbrett fenomen hos kvinnor. Ibland kan även en liten skandal eller en tvist påverka kroppens beteende.

Som regel är processen för frisättning av ett moget äggoch dess vidare transport till slemhinnan i livmodern faller på den genomsnittliga perioden av menstruationscykeln. Med en genomsnittlig cykeltid på 28 dagar ska ägglossningsprocessen ske senast 14 dagar. När man försenar ägglossningen, upp till 18 dagar, säger läkare det faktum att ägglossningen är sen. Det observerades dock att de flesta kvinnor karakteriserar äggets utbyte under andra halvan av cykeln. Det är därför, för att noggrant bestämma förekomsten av ett fel, rekommenderas att passera specialprov. I synnerhet ultraljud och systematisk mätning av temperatur för flera cykler inom 6 månader.

Dessutom skulle jag vilja notera att om cykelnär mer än 28 dagar, kan frisättningen av ägget från follikeln på dag 20 i princip inte betraktas som en störning i kroppen. Således är det nästan omöjligt att diagnostisera ett fenomen som sen ägglossning hemma. Endast en fullständig undersökning av kroppen, inklusive klargörande av den hormonella bakgrunden och en omfattande endokrinologisk studie, kan ge ett korrekt svar på frågan om att fördröja processen. Samråd med en specialist är också mycket viktigt.

Sen ägglossning och graviditet är intemotsägelsefulla fenomen. Om orsaken till sen ägglossning inte är en infektion eller ett komplex av inflammatoriska processer kan det inte bli en barriär mot graviditeten. Det är dock väldigt viktigt att ha ett aktivt sexliv med bara en partner, och förstås inte använda preventivmedel. Ett gemensamt misslyckande blir bara en teori i de fall då cykeln är mycket längre än de genomsnittliga fastställda indikatorerna. Om graviditet inte uppstår rekommenderas det att göra en korrekt tidräkning för ägglossningen. För detta måste cykeltiden delas in i två. Du kommer att få en dag när din kropp är redo för befruktning. Var inte panik om beräkningarna inte gav resultatet. Det är nog bara att gå till gynekologens möte och klargöra orsaken. Sen ägglossning påverkar inte barnet negativt och orsakar inte komplikationer under barnets lager. I denna situation kan ägglossningen tidsbestämas till de individuella egenskaperna hos varje enskild organism.

Övulering sent i vissa fall visasbara en följd av en störning av hormonell bakgrund och inflammation i könsorganen. Det bör emellertid också noteras att fenomenet i denna situation åtföljs av en lång lista av sjukdomar. För det är det möjligt att bära en lång menstruation, ett stort blod vid en menstruation, tilldelning av blod under en cykel, skarpa förändringar i utseende och annat. Dessa faktorer gör det ytterst angeläget att konsultera en läkare och börja intensiv behandling. Annars kan det finnas hälsoproblem.

</ p>>
Läs mer: