/ / Läkemedlet "Alpha D3-Teva": recensioner och bruksanvisningar

Läkemedlet "Alpha D3-Teva": recensioner och bruksanvisningar

Läkemedlet "Alpha D3-Teva" avserläkemedel som reglerar utbytet av fosfor och kalcium i kroppen, ökar deras absorption i tarmen, ökar innehållet av mineraler i benvävnaden och normaliserar nivået av parathyroidhormon i blodet.

Läkemedlet är i form av kapslar för internt bruk.

Egenskaperna för läkemedlet "Alpha D3-Teva"

Recensionerna tyder på att läkemedlet är effektivt,som metaboliserar vitamin D3, omvandlas i benvävnader och lever till kalcitriol och spelar en viktig roll vid reglering av homeostas av fosfor och kalcium i kroppen.

Medicinering "Alfa-D3-Teva" normaliserar balansenkalcium och återställer sin nödvändiga koncentration, därmed stärka benen och minska risken för frakturer. Med användning av läkemedlet minskar svårighetsgraden av ben- och muskelsmärtor som orsakas av överträdelser av fosfor- och kalciummetabolism, muskelaktivitet och ökad styrka, samordning av rörelser kommer till normala.

Till skillnad från naturligt naturligt vitamin D3omvandlingssubstans "Alpha-D3 Teva" sker inte i njuren, och läkemedlet är säkert för patienter med renala patologier, såväl som vid osteoporos, åtföljd av minskad aktivitet av renal en alfa-hydroxylas.

Indikationer för medicinering "Alpha D3-Teva"

Recensioner av terapeuter rekommenderar att du användermedicin för hypofosfatiska vitamin D-resistenta rickets, hypoparathyroidism. Kapslar tas med osteodystrofi, som utvecklas mot bakgrund av kronisk njurinsufficiens, liksom i osteomalaki, vilket beror på en låg absorptionsnivå vid post-gastroektomysyndrom eller malabsorption.

Med steroid, postmenopausala, senil ochAndra typer av osteoporos är också föreskrivna medicinering "Alpha D3". Instruktionen innehåller information om behandling av medicinering av äldre patienter som får mediciner för att stärka benen, återställa samordningen. Som ett resultat av appliceringen minskar ben- och muskelsmärta. Kapselmottagning indikeras när alfa 1 globuliner är förhöjda i blodet. Läkemedlet ger en bra effekt vid behandling av rachitislika sjukdomar, vilket kräver korrigering av fosfor och kalciummetabolism.

Kontraindikationer för att ta läkemedlet "Alpha D3-Teva"

Experter rekommenderar inte att du användermedicin för hyperfosfat, hyperkalcemi, hypermagnesi (ökat fosforinnehåll, magnesium eller kalcium i kroppen). Förskriva inte behandling för patienter med övermättnad av kroppen med D-vitamin, upp till berusning, samt med ökad känslighet för detta ämne.

Kontraindikationer inkluderar överkänslighet och intolerans mot kroppsdelar av medicinen (alfakalcidol eller hjälpämnen).

Det är förbjudet att använda drogen för bröstutfodring. I allmänhet är detta läkemedel ordinerat för barn först efter sex år med en kroppsvikt på mer än 20 kg. Under graviditeten utförs behandlingen endast när det är absolut nödvändigt och med säkerhet att fördelarna med att använda medicinen kommer att överstiga den möjliga risken för abnormaliteter vid utveckling av foster.

Biverkningar av läkemedlet "Alpha D3-Teva"

recensioner patienter som använde drogen, pratar omFörekomsten av biverkningar. I vissa fall kan hyperkalcemi inträffa under behandling, illamående, torr mun, kräkningar, generell svaghet. Hos patienter som använder medicinen kan halsbränna, diarré eller förstoppning observeras.

Många människor i deras svar på kapslarna "Alpha D3" pratar om förekomsten av obehagliga känslor i den epigastriska regionen, allvarlig trötthet, yrsel.

Biverkningar manifesteras i formulärettakykardi, allergiska reaktioner (klåda, svullnad, rodnad), anafylaktisk chock orsakad av läkemedlets hjälpämne, jordnötssmör, och måttlig smärta i leder, ben och muskler.

</ p>>
Läs mer: