/ / Progressiva linser

Progressiva linser

De flesta redan efter fyrtio år harproblem som är förknippade med att fokusera sin vision, produceras på avstånd. Denna sjukdom kallas presbyopi. Vi är också bekanta med honom som ålderssiktig syn. Patienter med hypermetropi, före problemets gång, tog inte fart på glasögon, de tvingades köpa plus linser. Myopisk, som lider av myopi, behövs för att fokusera visionen på korta avstånd i minuspunkter.

progressiva linser

Presbyopi präglas av permanent förmågaframsteg och når sin maximala manifestation med sextio till sextiofem år. Avståndet där objektet inte är klart synligt ökar gradvis. Snart måste du köpa ett extra par glasögon. De kommer att behövas för syn på avstånd överstigande fyrtiofemtio centimeter. Vissa patienter förvärvar tre till fyra par glasögon som används i olika situationer. Vissa är för att läsa, andra för datorer, andra för körning och så vidare.

progressiva linser recensioner

Progressiva glasögon är de mest modernaett medel för att korrigera presbyopi. Deras huvudsyfte är möjligheten att se objekt som befinner sig på olika avstånd. Progressiva linser i dem är multifokala. De är uppdelade i flera sektorer.

Progressiva linser i den övre zonenär utformade för att se objekt som är långt ifrån ögonen. Närvaron av den här sektorn gör att du kan se fram emot samtidigt som du behåller huvudets naturliga position. Den nedre delen av den här linsen är konstruerad för närsynthet. För att använda den, titta ner. Mellan de övre och nedre zonen finns en skillnad i den optiska kraften, kallad tillägg. Som regel överstiger den inte två eller tre dioptrar. Mellan zonerna finns en progressionskorridor. Den optiska kraften förändras smidigt, vilket ger en tydlig syn på objekt på medellånga avstånd. Progressiva linser på sidorna har områden som inte är avsedda för syn på grund av allvarlig optisk distorsion.

Moderna glasögon har sina fördelar, även omhar några nackdelar. Progressiva linser, som vittnar om möjligheten till en god syn på föremål på olika avstånd, tillåter bara ett par glasögon. De kan läsas, arbeta bakom en dataskärm, gå på teaterföreställningar och köra bil. Progressiva linser ger inte ett skarpt hopp i bilden vid en tidpunkt då vyn översätts från avlägsna objekt till nära, tack vare förekomsten av en progressionskorridor.

progressiva glasögon

De flesta tillverkare erbjuderModerna glasögon gjorda av olika material och säljs i olika prisklasser. Så kan progressiva linser framställas av glas och plast. De kan vara fotokroma och ha en asfärisk design.

Den mest betydande bristen på progressiva glasögon,Enligt användarens återkoppling är det möjligt att överväga ett litet värde av zonen avsedd för överväganden av föremål på medellånga avstånd, liksom sektorn för perifer distorsion.

</ p>>
Läs mer: