/ / Vad är "Nootropil"? Recensioner om drogen är tvetydiga

Vad är "Nootropil"? Recensioner om drogen är tvetydiga

Nootropil är ett läkemedel som påverkar centrala nervsystemet och förbättrar människans förmåga att lära, stärker minne, fokuserar, ökar mentala prestanda.

Vad är hemligheten för drogen Nootropil? Detta läkemedel kan ändra hastigheten vid vilken excitation i hjärnan sprids, förbättra de metaboliska processerna som förekommer i nervceller och mikrocirkulation av blod i kroppen.

Läkemedlet "Nootropil" förbättrar cerebralt blodflöde och stärker kopplingen mellan hjärnhalvhalvorna.

Detta läkemedel är ibland föreskrivet för behandlingpsykoorganiskt syndrom. Detta gäller särskilt för äldre patienter med nedsatt minne och uppmärksamhetskoncentration, men med allmän aktivitet som lider av yrsel och beteendestörningar. Dessutom kommer läkemedlet "Nootropil" att gynna människor med Alzheimers sjukdom.

Konsekvenserna av ischemisk stroke - t.ex.brott mot tal och emotionell sfär, sänkning av mental och motorisk aktivitet - kan bota läkemedlet "Nootropil". Recensioner på Internet bekräftar detta. Läkare föredrar denna importerade produkt till inhemska motsvarigheter. Många som överlever en stroke skriver om den positiva inverkan på dem av läkemedlet "Nootropil". Recensioner om piracetam, ett liknande läkemedel, är mestadels inte så bra.

Nootropil rekommenderas för patienter med kronisk alkoholism, de behandlas ofta med psykoorganiska och abstinenssyndrom.

Drogen tas av personer med koma i återhämtningsperioden från trauma och hjärnförgiftning.

Nootropil är ordinerat för behandling av yrselvaskulär genes. Detta läkemedel är en del av den komplexa terapin av kortikal myokloni, sicklecellanemi, behandling av lågt lärande hos barn med diagnos av psykoorganiskt syndrom.

Läkemedlet "Nootropil" är kontraindicerat hos personer medakut kränkning av hjärncirkulationen. Det kan inte användas vid terminalfasen av njursvikt. En lösning av nootropil ges inte till barn under ett år, och tabletter och kapslar är ordinerade till barn som redan har fyllt 3 år. Överkänslighet mot en av komponenterna i läkemedlet kan också bli en allvarlig kontraindikation för användningen.

Vad kan läras i pressen och på Internet om drogen"Nootropil"? Recensioner av personer som accepterade det, strider ibland mot varandra. Många har försökt att ta detta läkemedel för att öka mental kapacitet under de spända och svåra perioderna i deras liv. Några klagade över sömnighet och slöhet under dagen efter att ha använt denna medicinering. Andra beundrade emellertid effekten av läkemedlet och noterade ökad koncentration och förbättring av mental aktivitet som ett resultat av behandlingen.

Men så skrev folk om drogen, som tog detutan läkarens instruktioner. Men vad säger patienter som har ordinerats "Nootropil" för behandling av allvarliga sjukdomar? Recensioner om detta läkemedel är bra. Han hjälpte många människor att behandla vegetativ-vaskulär dystoni, cerebral pares, när de återhämtade sig från kraniocerebralt trauma. Tja tala om läkemedel och de som drack det på psykologernas rekommendationer för att öka mental aktivitet. I många fall är läkemedlet "Nootropil" för barn användbart. Vittnesbörden indikerar att det här verktyget hjälpte många skolbarn att skjuta upp en svår undersökningstid. Ta emellertid inte dessa droger utan att rådgöra med en läkare. I regel är inget läkemedel lämpligt för alla utan undantag. Nootropil - detta är inte en universell naturlig botemedel som valerian, det är ett allvarligt läkemedel för behandling av sjukdomar. Om användningen inte ger de önskade resultaten, men tvärtom orsakar dåsighet, då är detta inte ditt läkemedel. Be din läkare att skriva dig något annat.

Denna artikel skrivs ut på grundval av tjänstemannen ochinofficiell information om beredningen "Nootropil". Instruktioner, recensioner på internet och i pressen kan uttalandena av läkare på forumet vara bra hjälpmedel för att välja sitt läkemedel. Men inget kan ersätta ett professionellt samråd med en läkare som känner till din situation och skriver ut exakt det läkemedel som passar dig.

</ p>>
Läs mer: